تحویل موقت پروژه تبدیل تکنولوژی ذوب مس سرچشمه

تحویل موقت پروژه تبدیل تکنولوژی ذوب مس سرچشمه

تحویل موقت پروژه تبدیل تکنولوژی ذوب مس سرچشمه از ریورب به فلش را به کلیه پرسنل شرکت تیو انرژی و علی الخصوص پرسنل مشارکت سبافام تبریک عرض می نماییم