راه اندازی پروژه بی بی حکیمه

راه اندازی پروژه بی بی حکیمه

راه اندازی موفقیت آمیز پروژه احداث واحد نمک زدایی بی بی حکیمه را به اعضای محترم هیات عامل و تمامی همکاران گرامی تبریک عرض می نماییم.

مدیریت عامل شرکت مهندسی و ساختمان تیوانرژی