خطوط انتقال

محل اجرا

موضوع پروژه

کارفرما

سمنان و مازندران

خط انتقال گاز “۴۲ قوشه دامغان-ساری/نکا و تاسیسات وابسته

تهیه و تامین کلیه مصالح، تجهیزات و تامین لوازم یدکی دو ساله، بیمه، آموزش، تسهیلات و انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی، و … واقع در استانهای سمنان و مازندران به طول ۱۷۰ کیلومتر

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران