پروژه های ساخت و نصب

محل اجرا

موضوع پروژه

کارفرما

استان گلستان

ساخت سه دستگاه TOWER اوره و آمونیاک گلستان

شرکت مهندسی همپا

لردگان

ساخت سه دستگاه TOWER اوره و آمونیاک لردگان

شرکت مهندسی همپا

زنجان

ساخت سه دستگاه TOWER اوره و آمونیاک زنجان

شرکت مهندسی همپا

بندر عباس

خرید مخازن تحت فشار برجها و مبدلهای حرارتی

مشارکت فلات

عسلویه

ساخت ۱۰ عدد راکتور پروژه فاز ۲۰-۲۱

OEID

آغاجاری

۱۵ دستگاه مخزن تفکیک گر نفت و گاز

مناطق نفتخیز جنوب

خوزستان

تأمین بسته Indirect Heater

( طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی) با همکاری شرکت پترو تکنا

شرکت مهندسی و توسعه نفت