واحدهای تصفیه آب و پساب

محل اجرا

موضوع پروژه

کارفرما

آبادان

تغییر سیستم آب خنک کننده از حالت یکبارگذر به مداربسته و تأسیساات جانبی

انجام طراحی پایه، مطالعه، بررسی و تأیید مهندسی بنیادی، طراحی تفصیلی، تهیه، تأمین و تحویل مصالح، تجهیزات و ماشین آلات ساخت داخل و خارج، نصب و راه اندازی تأسیسات و انجام کارهای ساختمانی، تحویل موقت و قطعی به صورت EPC،

شرکت پالایش نفت آبادان

دامغان

طرح احداث تصفیه خانه و خط انتقال آب از آبگیر سد تا مخزن سرویس شهر دامغان

طرح آبرسانی شهر دامغان ( خط انتقال و تصفیه خانه آب ) شامل اجرای کلیه عملیات و خرید و نصب و تجهیزات مربوط به احداث ساختمانهای مخزن تماسی با کلر، تعمیرگاه، پولساتور، فیلترها، بهره برداری، بازیافت، شیمیایی، نگهبانی، اداری، کلر زنی، دیزل ژنراتور، محوطه سازی، لاگونهای لجن خشک کن، فلش میکسر و مخازن کلرورفریک به همراه لوله گذاری با لوله UPVC به قطر ۵۰۰ میلیمتر و بطول ۴۹۴۵ متر و کراهای مربوط به حوضچه های شیرآلات و تجهیز و برچیدن کارگاه

شرکت آب منطقه ای سمنان

اهواز

احداث سیستم آب مدار باز زمزم یک

احداث اصلاح آب مدار باز واحد احیاء مستقیم زمزم ۱ به روش PC واقع در شرکت فولاد خوزستان

شرکت فولاد خوزستان

عسلویه

احداث آبگیر ایران LNG

Sea Water Intake South pars phase 12

شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران