واحدهای فرآیندی

محل اجرا

موضوع پروژه

کارفرما

بی بی حکیمه

احداث واحد نمکزدایی بی بی حکیمه ۱ با ظرفیت ۵۵۰۰۰ بشکه در روز

انجام خدمات مهندسی، تأمین کالا، کارهای ساختمانی، نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه احداث واحد نمکزدایی بی بی حکیمه یک بصورت EPC

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شیراز

ایستگاه تقلیل فشار گاز فارس

احداث کامل پروژه یکدستگاه ایستگاه تقلیل فشار C.G.S به ظرفیت ۴۰۰٫۰۰۰ متر مکعب به همراه کلیه تأسیسات جنبی مندرج در صورت مقادیر کار به روش تأمین کالا و تجهینزات و نصب بصورت توأم در پتروشیمی شیراز

شرکت گاز استان فارس

دماوند

اجرای تأسیسات جانبی مخازن سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

ساخت، تهیه، تأمین و تحویل کلیه مواد، مصالح، ابزار آلات و لوازم و تجهیزات اصلی و جانبی مورد نیاز تأسیسات و سیستم های جانبی ۵ دستگاه مخزن سوخت، انجام آزمایشات کارخانه ای، انجام کلیه عملیات ساختمانی، تأمین و نصب و راه اندازی سیستمهای آتش نشانی و بخاز مخازن سوخت، تکمیل سیستم بویلر کمکی، رنگ آمریزی یک مخزن و لوله ها، عایقکاری، ارتینگ، روشنایی، کابل کشی، برق رسانی به تجهیزات، تأمین و نصب و راه اندازی کیله تجهیزات برقی، ابزار دقیقی و مکانیکی مربوطه، تست و آزمایشات، پیش راه اندازی و راه اندازی، بهره برداری آزمایشی، تحویل موقت، رفع نواقص، تحویل دائم

سازمان توسعه برق ایران