پروژه های صنعتی، معدنی و شیمیایی

محل اجرا

موضوع پروژه

کارفرما

سرچشمه

کارخانه تغییر تکنولوژی ذوب از فرآیند ریورب به فلش مس سرچشمه (مشارکت سبافام به رهبری شرکت تیوانرژی)

تغییر تکنولوژی ذوب از فرآیند رورب به فلش، و احداث مجموعه ذوب فلش مشتمل بر واحدها و قسمت های مختلف آن، کلیه بخش های داخلی مرتبط ( بین بخشی ) و تأسیسات عمومی ایمن، مطمئن و به لحاظ تجاری قابل بهره برداری و با ظرفیت تولید پایدار ۸۷۵ تن در روز مس کاتدی، حاصل از کنستانتره مس.

شرکت ملی صنایع مس ایران

سرچشمه

احداث کارخانه آبگیری از مولیبدن مس سرچشمه (با همکاری شرکت فکور صنعت)

طراحی و مهندسی، تدارکات و عملیات اجرایی(EPC) همراه با آ«وزش پرسنل بهره بردار،‌ تست و راه اندازی و انتقال تکنولوژی و دانش فنی و نظارت بر بهره برداری و بکارگیری شش ماهه تجهیزات کارخانه آبگیری، بشکه پر کنی و مس زدایی کنستانتره مولیبدنیت و بخش های جانبی و وابسته به آن

شرکت ملی صنایع مس ایران

کرمان

کارخانه پالایشگاه مس خاتون آباد (با همکاری شرکت فکور صنعت)

کارخانه پالایشگاه مس مشتمل بر واحدها و قسمتهای مختلف آن کلیه بخشهای داخلی و تأسیسات عمومی ایمن، مطمئن و به لحاظ بهره برداری و با ظرفیت تولید ۱۰۰٫۰۰۰ متریک تن مس کاتدی LME Grade A در سال

شرکت ملی صنایع مس ایران

سرچشمه

تامین و تحویل بدنه و سایر متعلقات کوره آند شماره ۴ مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

اصفهان

طرح توسعه انبار مواد خام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

عملیات تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی پروژه انبار مواد خام

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

اصفهان

پروژه احداث برج تقطیر C522 قطران ذغال سنگ

انجام خدمات طراحی تفصیلی، خرید کالا، ساخت، عملیات نصب و اجراء، پیش راه اندازی، راه اندازی و تحویل پروژه برج تقطیر C522

شرکت پالایش قطران ذغال سنگ

اهواز

پرو‍‍ژه نورد ورق عریض فولاد اکسین خوزستان

نصب و راه اندازی و تحویل و خدمات دوره تضمین به مدت مشخص برای ناحیه نورد و کارگاه تراش غلتک Mill Area & Roll Shop

شرکت فولاد اکسین خوزستان

تبریز

سیمان صوفیان

خرید تجهیزات ساخت داخل به وزن تقریبی ۷۲۹٫۲۳۰ کیلوگرم

شرکت سیمان صوفیان

اهواز

پروژه نصب و راه اندازی بسته های ۲ و ۳ کارخانه شکر فارابی

نصب و راه اندازی و همکاری در انجام آزمایشات عهملکرد و تحویل تجهیزات مکانیکی و برقی و ابزار دقیق و متعلقات مربوطه بخشهای حمل و جابجایی نیشکر (بسته ۲) و بخشهای آماده سازی و عصاره گیری ( بسته ۳) کارخانه شکر فارابی

شرکت فالق صنعت