پروژه های واحدهای جداکننده هوا

محل اجرا

موضوع پروژه

کارفرما

سرچشمه

احداث کارخانه اکسیژن جدید با ظرفیت NM3/H 16000 در مجتمع مس سرچشمه

انجام همه کارهای مستقیم و غیر مستقیم مربوط به طراحی، خرید ( تدارکات)، ساخت و نصب یک کارخانه جدید اکسیژن با ظرفیت ۵۵۰ تن در روز ( در حدود ۱۶٫۰۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت) اکسیژن صنعتی با خلوص حداقل ۹۵% در مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

بندر امام خمینی

طراحی، تدارکات و نصب واحد جداسازی هوا (ASU) با ظرفیت NM3/H 7500 در پتروشیمی اروند

اجرای عملیات مهندسی، تدارک و تأمین مصالح و تجهیزات و کلیه عملیات ساخت و نصب و پیش راه اندازی دستگاه ها و نصب لوله ها و کابلهای دو واحد جداسازی هوا (ASU) مجتمع پتروشیمی اروند

پتروشیمی اروند