برج T-5001
پروژه تغییر آب خنک کننده پالایشگاه آبادان از یکبار گذر به مدار بسته