پروژه احداث 4 دستگاه مخزن نفت خام شرکت سرمایه گذاری نفت قشم

پروژه احداث 4 دستگاه مخزن نفت خام شرکت سرمایه گذاری نفت قشم

 

نام کارفرما: شرکت سرمایه گذاری نفت قشم

نام پروژه: پروژه احداث 4 دستگاه مخزن نفت خام

محل پروژه: جزیره قشم ( پایانه نفتی قشم)

تاريخ شروع قرارداد: 15 آذر 99

مدت زمان قرارداد: 11 ماه

مدت تمدید قرارداد (الحاقیه1) :10  ماه

مدت زمان باقیمانده از الحاقیه 1 قرارداد: 212 روز

تاريخ پايان قرارداد: 15 آبان 1400

تاريخ پايان الحاقیه قرارداد: 08 شهریور 1401