پروژه احداث و توسعه مرکز یوتیلیتی شرکت آب نیروی مکران

پروژه احداث و توسعه مرکز یوتیلیتی شرکت آب نیروی مکران

ابلاغ پروژه آب نیروی مکران

کارفرما: شرکت آب نیروی مکران
زمان شروع پروژه: 1/10/1400

سایر اطلاعات مفید در ارتباط با پروژه:
شهرک پتروشیمی مکران در منطقه آزاد تجاری چابهار به عنوان سومین قطب پتروشیمی کشور تحت نظر شرکت پتروشیمی توسعه نگین مکران به عنوان هلدینگ و متولی اصلی کار (کارفرمای اصلی) تاسیس گردید.بر اساس بررسی تفصیلی صورت گرفته، 1200 هکتار زمین در منطقه آزاد تجاری چابهار با ابعاد 2.7 کیلومتر در 4.4 کیلومتر به واحدهای پتروشیمی اختصاص داده شده است. خوراک مجموعه پتروشیمی ها و مرکز تاسیسات از طریق خط انتقال گاز IGAT7 تامین می گردد. همچنین سایر خدمات و سرویس های مورد نیاز واحدهای فرآیندی به نحوی طراحی شده تا به طور مستقل از مرکز Utility به واحدهای در حال احداث توزیع و انتقال داده شود. در همین راستا شرکت آب نیروی مکران عهده دار توسعه واحدهای Utility و تاسیسات جانبی این مجموعه می باشد.
شرکت آب نیروی مکران علاوه بر احداث و توسعه مرکز Utility، وظیفه انتقال تمام سرویس های یوتیلیتی موجود تا مرز محدوده تمام واحدهای در حال احداث درون شهرک پتروشیمی و مرکز تصفیه فاضلاب را نیز بر عهده دارد که این مهم در طی مراحل مختلفی و بر اساس نیاز واحدهای در حال احداث صورت خواهد پذیرفت.
از این رو شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی متعهد گردیده تا موارد فوق را در مدت زمان 18 ماه به سر انجام برساند.