TIV ENERGY درباره ما TIV
Energy Co.
Contact us
TIV Energy Engineering and Construction Company - شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی
TIV Energy Engineering and Construction Company - شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی
TIV Energy Engineering and Construction Company - شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی

شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی (سدید جهان صنعت سابق) به عنوان یکی از شرکت‌های خصوصی کاملا پیشرو، در طول ۲۰ سال گذشته فعالیت‌های طرح و ساخت پروژه‌ها در صنایع مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، یوتیلیتی (آب، برق، بخار و کاتالیست)، نیروگاهی، صنعتی، معدنی و شیمیایی را به عهده داشته است.

در حال حاضر شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی خدمات خود را مطابق با استانداردهای فنی و مهندسی و مدیریتی در قالب موارد زیر ارائه می‌نماید:

دانلود کاتالوگ
مشاهده پروژه‌های ما
107

پروژه ها

72

کارکنان

89

کارفرمایان

42

گواهینامه‌ها

پروژه‌های ما

آخرین اخبار

مشتریان ما

شرکت مهندسی و ساختمان تیو انرژی (سدید جهان صنعت سابق) به عنوان یکی از شرکت‌های خصوصی کاملا پیشرو، در طول ۲۰ سال گذشته فعالیت‌های طرح و ساخت پروژه‌ها در صنایع مختلف اعم از نفت، گاز، پتروشیمی، یوتیلیتی (آب، برق، بخار و کاتالیست)، نیروگاهی، صنعتی، معدنی و شیمیایی را به عهده داشته است.