پروژه احداث و توسعه مرکز یوتیلیتی شرکت آب نیروی مکران
پروژه احداث و توسعه مرکز یوتیلیتی شرکت آب نیروی مکران 4 ژانویه دپارتمان محتوا شرکت تیو انرژی

ابلاغ پروژه آب نیروی مکران کارفرما: شرکت آب نیروی مکران زمان شروع پروژه: 1/10/1400 سایر [...]

پروژه احداث 4 دستگاه مخزن نفت خام شرکت سرمایه گذاری نفت قشم
پروژه احداث 4 دستگاه مخزن نفت خام شرکت سرمایه گذاری نفت قشم 3 ژانویه دپارتمان محتوا شرکت تیو انرژی

  نام کارفرما: شرکت سرمایه گذاری نفت قشم نام پروژه: پروژه احداث 4 دستگاه مخزن نفت [...]

پروژه طرح توسعه نیروگاه شهید منتظری شرکت صنایع شیمیایی ایران
پروژه طرح توسعه نیروگاه شهید منتظری شرکت صنایع شیمیایی ایران 2 ژانویه دپارتمان محتوا شرکت تیو انرژی

طرح توسعه LAB شرکت صنایع شیمیایی ایران (نیروگاه شهید منتظری)   نام کارفرما: شرکت [...]

موفقیت در اخذ گواهینامه های مدیریت كیفیت و ایمنی
موفقیت در اخذ گواهینامه های مدیریت كیفیت و ایمنی 28 نوامبر دپارتمان محتوا شرکت تیو انرژی

اخذ گواهینامه های ایزو 9001، 14001،18001، HSE MS و IMS را به كلیه پرسنل شركت مهندسی و ساختمان [...]

راه اندازی پروژه بی بی حکیمه
راه اندازی پروژه بی بی حکیمه 14 نوامبر دپارتمان محتوا شرکت تیو انرژی

راه اندازی موفقیت آمیز پروژه احداث واحد نمک زدایی بی بی حکیمه را به اعضای محترم [...]

تحویل قطعی پروژه مخازن فاز 19
تحویل قطعی پروژه مخازن فاز 19 18 سپتامبر دپارتمان محتوا شرکت تیو انرژی

بدینوسیله از زحمات کلیه مدیران و پرسنل واحدهای اجرایی و ستادی شرکت که با مشارکت و [...]

تحویل موقت پروژه تبدیل تکنولوژی ذوب سرچشمه
تحویل موقت پروژه تبدیل تکنولوژی ذوب سرچشمه 27 آگوست دپارتمان محتوا شرکت تیو انرژی

تحویل موقت پروژه تبدیل تکنولوژی ذوب مس سرچشمه از ریورب به فلش را به کلیه پرسنل شرکت [...]

اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی
اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی 28 آوریل دپارتمان محتوا شرکت تیو انرژی

اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی را به تمامی همکاران و [...]