موفقیت در اخذ گواهینامه های مدیریت كیفیت و ایمنی
موفقیت در اخذ گواهینامه های مدیریت كیفیت و ایمنی 28 نوامبر Tiv Energy

اخذ گواهینامه های ایزو 9001، 14001،18001، HSE MS و IMS را به كلیه پرسنل شركت مهندسی و ساختمان [...]

راه اندازی پروژه بی بی حکیمه
راه اندازی پروژه بی بی حکیمه 14 نوامبر Tiv Energy

راه اندازی موفقیت آمیز پروژه احداث واحد نمک زدایی بی بی حکیمه را به اعضای محترم [...]

تحویل قطعی پروژه مخازن فاز 19
تحویل قطعی پروژه مخازن فاز 19 18 سپتامبر Tiv Energy

بدینوسیله از زحمات کلیه مدیران و پرسنل واحدهای اجرایی و ستادی شرکت که با مشارکت و [...]

تحویل موقت پروژه تبدیل تکنولوژی ذوب سرچشمه
تحویل موقت پروژه تبدیل تکنولوژی ذوب سرچشمه 27 آگوست Tiv Energy

تحویل موقت پروژه تبدیل تکنولوژی ذوب مس سرچشمه از ریورب به فلش را به کلیه پرسنل شرکت [...]

اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی
اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی 28 آوریل Tiv Energy

اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی را به تمامی همکاران و [...]