نفت خام مجموعه‌ای از هيدروكربورها است كه بسته به فشار و درجه حرارت آن به شكل جامد، مايع و گاز وجود دارد و هنگام خروج از چاه مقداری آب نمک و مواد جامد همراه دارد. نظر به اينكه اين ناخالصی‌ها را مواد غير نفتی تشكيل می‌دهند، لذا هر چه درصدشان كمتر باشد مرغوبيت نفت بيشتر می‌شود. به همين منظور برای جلوگيری از ضايعات ناشی از وجود اين مواد در تأسيسات نفتی ايجاد واحد نمک‌زدایی در مسير نفت خروجی كارخانجات بهره برداری و قبل از ورود به پالايشگاه‌ها ضروری است.

واحد نمک‌زدایی (Desalting Unit) یکی از واحدهای اصلی در پالایشگاه‌های نفت است که برای نمک‌زدایی از نفت خام پیش از پالایش استفاده می‌شود. نفت خام اغلب دارای آب، نمک‌های غیرآلی، ذرات جامد و فلزات قابل حل در آب می‌باشد. به عنوان مرحله اول در پروسه پالایش نفت و برای جلوگیری از خوردگی، تشکیل رسوب و جلوگیری از بی اثر شدن کاتالیست‌ها در واحدهای فرآیندی این محتویات باید قبل از پالایش از نفت جدا شوند.

دو روش عمده نمک‌زدایی از نفت خام عبارتند از: روش شیمیایی و روش الکتریکی، در هر دو روش از آب گرم برای بیرون کشیدن استفاده می‌گردد. در روش شیمیایی آب گرم و عامل فعال شیمیایی به نفت خام اضافه شده تا نقطه انحلال ناخالصی‌ها در آب و چسبیدن آنها به آب گرما داده شده در نهایت مخلوط حاصل در یک مخزن نگه داشته می‌شود تا مخلوط از همدیگر جدا گردد. در روش الکتریکی با استفاده از الکترودهایی با ولتاژ بسیار بالا ذرات معلق آب در قسمت تحتانی مخزن نگهداری جمع آوری می‌شود. هر دو روش گفته شده روش‌های پیوسته می‌باشند.

روش‌های زیر را می‌توان برای نمک‌زدایی نفت خام ذکر کرد: