مخزن نگهدارنده گاز - GAS HOLDERS

گاهی اوقات گازها را در مخازنی به نام (Gas Holder) مخزن نگهدارنده گاز ذخیره می‌‌نمایند. ساختار آن بدین صورت است كه یك محفظه استوانه‌ای شكل كه از یك طرف باز بوده، بصورت عمودی و به نحوی در داخل یك تانك پر از آب یا یك سیال دیگر قرار می‌گیرد كه سمت بسته این محفظه استوانه‌ای در بالا و سمت باز آن در پایین باشد. حد فاصل بین دو دیواره و بین محفظه استوانه‌ای و تانك پر از آب را بخش آب‌بندی تشكیل می‌دهد. با ورود گاز به محفظه استوانه‌ای و تجمع در آن، محفظه در داخل تانك پر از آب حركت كرده و بالا می‌رود و گاز در فضای استوانه‌ای شكل و آب نگه داشته می‌شود.

برای حفظ تعادل محفظه استوانه‌ای در حین بالا و پایین رفتن از ریل‌هایی كه به دیواره محفظه استوانه‌ای جوش داده شده و در درون چرخ‌هایی متصل به تانك پر از آب بالا و پایین می‌رود، استفاده می‌گردد. برای آنكه محفظه استوانه‌ای زیادتر از حد بالا نیامده و یا به كف تانك آب برخورد ننماید، از نگهدارنده‌هایی در بالا و پایین تانك پر از آب استفاده می‌گردد كه بصورت اتصالاتی بر روی دیواره می‌باشند.

مخزن نگهدارنده گاز - GAS HOLDERS

از نمونه‌های عملی مخزن نگهدارنده گاز می‌توان به مخزن نگهداری VCM  در واحد
PVC پتروشیمی بندرامام اشاره نمود.

مخزن نگهدارنده گاز - GAS HOLDERS
مخزن نگهدارنده گاز - GAS HOLDERS
مخزن نگهدارنده گاز - GAS HOLDERS