?Can’t make it in person

!Join us then to make it together

اگر تخصص شما مهندسی، تحقیق و توسعه، مالی، فناوری اطلاعات، ایمنی، زنجیره تامین یا منابع انسانی است، ما شرایط رشد و برتری در کار را برایتان فراهم می آوریم. ما در تیو انرژی به یک استاندارد تازه در ارائه خدمات بیشتر و بهتر تبدیل شده ایم. وقتی مشتریان رنگ قرمز و علامت تیو را می بینند، می دانند که همه چیز در دست متخصصان ماهر این صنعت است

به ما بپیوندید