مخازن ذخیره‌سازی کرایوژنیک چیست؟

از مخازن ذخیره‌سازی کرایوژنیک (مخازن برودتی) به منظور ذخیره میعانات گازی مانند اکسیژن و نیتروژن تحت فشار در دمای بسیار پایین استفاده می‌شود. این مخازن دارای دو تانک نگهدارنده هستند که یکی از آنها در داخل دیگری قرار دارد. فضای بین دو تانک عایق بندی حرارتی می‌شود. به طور کلی سه نوع مخزن ذخیره‌سازی برودتی وجود دارد (تک محفظه ای، دو محفظه ای و مهار کامل). همچنین مخازن از نظر اسلب پایه به دو نوع زمینی و مرتفع (نصب در ارتفاع) تقسیم می‌شوند.

برای نوع زمینی، شرایط خوب خاک و اسلب‌های بتونی مورد نیاز بوده و هزینه اجرای اولیه آن نیز کمتر است. در مقابل، از نوع مرتفع در شرایطی استفاده می‌شود که شرایط خاک نامناسب باشد و برای اجرای آن به تعدادی ستون نیاز باشد. اگرچه نصب این مخازن سرمایه‌گذاری اولیه بیشتری نیاز دارد اما نگهداری آن با هزینه کمتری انجام می‌شود.

مخازن ذخیره‌سازی کرایوژنیک (مخازن برودتی) به گونه ای طراحی شده‌اند که در شرایط کار عادی، بخار داخلی و مایع را در خود دارند و می‌توانند با سرعت مشخصی پر یا خالی شوند. نقطه جوش در این مخازن کنترل می‌شود و می‌توان در موارد خاص با استفاده از شعله‌ورسازی یا تخلیه این عمل را انجام داد. همچنین دامنه عملکرد فشار مشخص شده و از ورود هوا و رطوبت جلوگیری می‌گردد، مگر در موارد استثنایی که باید از شیرهای اطمینان استفاده کرد.