موفقیت در اخذ گواهینامه های مدیریت كیفیت و ایمنی

موفقیت در اخذ گواهینامه های مدیریت كیفیت و ایمنی

اخذ گواهینامه های ایزو 9001، 14001،18001، HSE MS و IMS را به كلیه پرسنل شركت مهندسی و ساختمان تیو انرژی تبریك عرض می نماییم

از كلیه پرسنلی كه در این راستا شركت را یاری نمودند  علی الخصوص، پرسنل پروژه عملیات تكمیلی مخازن پالایشگاه اصفهان، كمال تشكر و قدردانی را داریم.