تحویل قطعی پروژه مخازن فاز 19

تحویل قطعی پروژه مخازن فاز 19

بدینوسیله از زحمات کلیه مدیران و پرسنل واحدهای اجرایی و ستادی شرکت که با مشارکت و همکاری خود در تحویل قطعی احداث مخازن اتمسفریک پروژه خشکی پالایشگاه فاز 19 شرکت پتروپارس نقش داشته اند تشکر و قدردانی می نمایم و این موفقیت را به شما عزیزان خصوصا تیم و هماهنگ کننده محترم پروژه تبریک عرض می نمایم