پروژه طرح توسعه نیروگاه شهید منتظری شرکت صنایع شیمیایی ایران

پروژه طرح توسعه نیروگاه شهید منتظری شرکت صنایع شیمیایی ایران

طرح توسعه LAB شرکت صنایع شیمیایی ایران (نیروگاه شهید منتظری)

 

نام کارفرما: شرکت صنایع شیمیایی ایران

محل پروژه: اصفهان ، نیروگاه شهید منتظری،

تاریخ ابلاغ: 5/4/1400

نیروگاه شهید منتظری

نام پروژه: 

پروژه طرح توسعه LAB

 

شرح کار :

محوطه سازی و فونداسیون تجهیزات ثابت و دوار شامل مبدل های حرارتی ، برج ها ، ظروف ، پمپ ها ، فن های هوایی و استراکچر فلزی

سازه های فلزی و بتنی شامل پایپ رک ها و ساپورت فلزی خطوط ، دیوار حائل ، حوضچه خنثی سازی  واحد اسیدی ، همه استراکچر فلزی ، لدر ها، پلت فرم ها و هندریل ها

ساختمان های صنعتی از قبیل اتاق کنترل، ایستگاه برق ، ساختمان آتش نشانی، اتاق تعویض لباس

 

 احجام تقریبی :

۶۰۰ تن اسکلت فلزی

۱۱۰۰۰ متر مکعب بتن ریزی

در مساحتی تقریبی ۲۱ هزار متر مربع