پروژه احداث 4 دستگاه مخزن نفت خام شرکت سرمایه گذاری نفت قشم

پروژه احداث 4 دستگاه مخزن نفت خام شرکت سرمایه گذاری نفت قشم

  نام کارفرما: شرکت سرمایه گذاری نفت قشم نام پروژه: پروژه احداث 4 دستگاه مخزن نفت خام محل پروژه: جزیره قشم ( پایانه نفتی قشم) تاريخ شروع قرارداد: 15 آذر 99 مدت زمان قرارداد: 11 ماه مدت تمدید قرارداد (الحاقیه1) :10  ماه مدت زمان باقیمانده از الحاقیه 1 قرارداد: 212 روز تاريخ پايان قرارداد: 15 […]

Read more